CENNIK USŁUG ARCHITEKTONICZNYCH

Proponowane przez nas ceny projektów wynikają ze specyfiki przedsięwzięć oraz wymagań zamawiających. 

Poniżej przedstawiamy orientacyjny cennik usług architektonicznych dotyczący najczęściej zlecanych prac projektowych i okołoprojektowych. 

Zachęcamy do przesyłania zapytań w celu dokonania szczegółowej wyceny projektu.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKÓW ORAZ WNĘTRZ

 

Inwentaryzacje wykonujemy jedynie do projektów budowlanych lub projektów wnętrz, które zostały nam zlecone.

 

Koszt wykonania tej usługi liczony jest w stosunku do powierzchni inwestycji objętej pracami wg następujących stawek:

 

–  18 zł/m²netto (22,14 zł/m² brutto) przy powierzchni do 400m²

–  14 zł/m² netto (17,22 zł/m² brutto) przy powierzchni powyżej 400m²

–   minimalna cena inwentaryzacji – 1000 zł netto (1230 zł/m² brutto)

 

Zakres inwentaryzacji:

• wizja lokalna

• wykonanie dokumentacji fotograficznej

• obmiary z natury
• dokumentacja rysunkowa – rzuty, przekroje, elewacje
• zestawienia powierzchni wg wybranej normy

• określenie technologii wykonania elementów stanu istniejącego

• inwentaryzacja widocznych elementów instalacji

 

W przypadku wykonywania inwentaryzacji poza granicami Trójmiasta doliczamy koszt dojazdu w wysokości 2 zł netto / 1 km trasy między naszą pracownią a lokalizacją inwestycji. 

ANALIZY CHŁONNOŚCI DZIAŁEK DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI

 

Koszt liczony wg następujących stawek:

 

–   2 zł/m²  netto (2,46 zł/m²  brutto) przy powierzchni działki do 5000 m²

–   1,50 zł/m²  netto (1,85 zł/m²  brutto) przy powierzchni działki powyżej 5000 m²  

*Minimalna cena analizy chłonności wynosi 2200 zł netto (2706 zł/m²  brutto)

 

Dodatki do analizy chłonności:

 – analiza przesłaniania dla prognozowanej zabudowy – od 600zł (netto)

–  analiza zacienienia dla prognozowanej zabudowy – od 600zł (netto)

 

Projekt wstępny do analizy chłonności – w zakresie pokazania możliwego obrysu budynku na rysunku projektu zagospodarowania terenu oraz wstępnych rzutów z rozplanowaniem pomieszczeń + wykonanie przykładowego przekroju przez budynek w odniesieniu do parametrów zabudowy i wytycznych inwestora –  od 1000zł (netto)

 

Wykonanie uproszczonego kosztorysu inwestorskiego w oparciu o obowiązujące szacunkowe ceny realizacji obiektów budowlanych – od 1000zł (netto)

PROJEKT KONCEPCYJNY

 

Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie, w zależności od wielkości i przewidywanego stopnia skomplikowania zlecenia. Z doświadczenia wiemy, że każdy projekt jest inny ze względu na ograniczenia wynikające z kształtu działki, warunków gruntowo-wodnych, kontekstu, jak również lokalnych uwarunkowań zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, lub w warunkach zabudowy.

 

Standardowe projekty obiektów budowlanych wyceniane są wg następujących stawek:

 

–  30 zł/m²  netto (36,9 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej przy powierzchni powyżej 500 m²

–  40 zł/m²  netto (49,2 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej  przy powierzchni od 200 do 500 m²  

–  70 zł/m²  netto (86,1 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej  przy powierzchni do 200 m²  

 

Zakres:

• analiza zamierzeń Inwestora

• analiza terenu, wizje lokalne, wykonanie dokumentacji fotograficznej,

• przygotowanie wniosków dot. niezbędnych dokumentów
• rozwiązania architektoniczne

• koordynacja branżowa

•  wstępna ocena zagadnień zabezpieczenia ppoż., komunikacji
• przygotowywanie wniosków dot. warunków technicznych przyłączenia i modernizacji sieci
• wykonanie bilansów i zapotrzebowań na poszczególne media
• konsultowanie robocze koncepcji z rzeczoznawcami ds. BHP, PPOŻ, SANEPID
• projekt wstępny – 2 warianty (rzuty) w oparciu o zalecenia inwestora z uwzględnieniem wytycznych zwartych w decyzji o warunkach zabudowy lub wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• dopracowany projekt koncepcyjny wybranego wariantu (rzuty, przekroje, elewacje)

• wykonanie fotorealistycznych wizualizacji wybranej koncepcji pokazujących obiekt z każdej strony

 

PROJEKT BUDOWLANY

 

Podane ceny dotyczą wyłącznie prac projektowych związanych z przygotowaniem wymaganego zakresu do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia. Koszt projektu koncepcyjnego oraz technicznego podano oddzielnie.

 

Koszt wykonania tej usługi liczony jest w stosunku do powierzchni całkowitej inwestycji określonej w projekcie koncepcyjnym wg następujących stawek:

 

–  60 zł/m²  netto (73,8 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej przy powierzchni powyżej 500 m²

–  70 zł/m²  netto (86,1 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej  przy powierzchni od 200 do 500 m²  

–  80 zł/m²  netto (98,4 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej  przy powierzchni do 200 m²  


Zakres:
• projekt zagospodarowania terenu
• projekt architektoniczno-budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę
• skompletowanie załączników formalnych
• przygotowanie wniosków dotyczących uzyskania wymaganych opinii oraz pozwolenia na budowę

• uzgodnienia projektu w zakresie ppoż, sanepid, bhp (koszt uzgodnień liczony osobno) 

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY – TECHNICZNY + SUPLEMENT WYKONAWCZY

 

Podane ceny dotyczą wyłącznie prac projektowych związanych z przygotowaniem wymaganego zakresu projektu technicznego oraz dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji zamierzenia. Koszt projektu koncepcyjnego oraz budowalnego podano oddzielnie.

 

–  100 zł/m²  netto (123,0 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej przy powierzchni powyżej 500 m²

–  120 zł/m²  netto (147,6 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej  przy powierzchni od 200 do 500 m²  

–  140 zł/m²  netto (172,2 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej  przy powierzchni do 200 m²  

 

Zakres:

• szczegółowy projekt architektoniczny

• zestawienia zamówieniowe

• projekty przyłączy (liczone oddzielnie w zależności od zakresu)

• projekt konstrukcyjny
• projekty instalacji wewnętrznych

• projektowana charakterystyka energetyczna 

PROJEKT WNĘTRZ – KONCEPCYJNY

 

Koszt wykonania tej usługi liczony jest w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu objętego pracami wg następujących stawek:

 

–  110 zł/m²  netto (135,3 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej przy powierzchni powyżej 100 m²

–  120 zł/m²  netto (147,6 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej  przy powierzchni od 50 do 100 m²  

–  140 zł/m²  netto (172,2 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej  przy powierzchni do 50 m²  

*Minimalna cena projektu koncepcyjnego 5000 zł netto (6 150 zł/m²  brutto)

 

Zakres:

• przygotowanie 3 wariantów koncepcyjnych z układem funkcjonalnym
• projekt koncepcyjny wybranego wariantu wnętrza wraz z dopracowaniem stylistyki, wyborem elementów wyposażenia, kolorystyki i projektami zabudów stolarskich

• przedstawienie projektu na fotorealistycznych wizualizacjach
• w cenie 3 spotkania projektowe
 

PROJEKT WNĘTRZ – WYKONAWCZY

Koszt wykonania tej usługi liczony jest w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu objętego pracami wg następujących stawek  (stawki odpowiadają kosztowi łącznemu za projekt koncepcyjny i wykonawczy):

 

–  230 zł/m²  netto (282,9 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej przy powierzchni powyżej 100 m²

–  250 zł/m²  netto (307,5 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej  przy powierzchni od 50 do 100 m²  

–  290 zł/m²  netto (356,7 zł/m²  brutto) projektowanej powierzchni całkowitej  przy powierzchni do 50 m²  

*Minimalna cena projektu wykonawczego wraz z projektem koncepcyjnym 10 000 zł netto (12 300 zł/m²  brutto)

 

Zakres:

• projekt koncepcyjny
• projekt wykonawczy na podstawie projektu koncepcyjnego zatwierdzonego przed przystąpieniem do projektu wykonawczego

• pełna dokumentacja projektowa – rzuty, przekroje, widoki ścian, zestawienia zamówieniowe: opis wszystkich przyjętych rozwiązań elementów wykończenia i wyposażenia wnętrza z podaniem ich ilości
• w cenie 3 spotkania projektowe

• w cenie 2 spotkania dotyczące doboru materiałów

• w cenie 3 wizyty w ramach nadzoru autorskiego

 

Poza zakresem opracowania: projekt budowlany (do wniosku o pozwolenie na budowę – jeżeli wymagane), uzgodnienia branżowe (jeżeli wymagane),  specyfikacje techniczne, karty materiałowe, kosztorysy i przedmiary

 

Ostateczna cena projektu ustalana jest indywidualnie. 

POZOSTAŁE PRACE:

 

Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę – od 1000 zł/szt. netto
Uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych opinii i uzgodnień – od 500 zł/szt. netto

Wystąpienie w imieniu Inwestora  o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – 1500 zł netto
Mapa do celów opiniodawczych – od 200 zł netto

Mapa do celów projektowych – od 1000 zł netto
Badania geotechniczne wraz z opinią – od 1200 zł netto

Dokumentacja geologiczno inżynierska  – od 3500 zł netto

Specjalistyczny projekt posadowienia obiektu – od 2500zł netto
Wypis i wyrys z rejestru gruntów – od 300 zł netto
Wypis i wyrys z MPZP – od 300 zł netto
Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – od 200 zł netto
Ekspertyza techniczna – od 10 zł/m² , od 600 zł/szt netto
Projekt instalacji wewnętrznych wod-kan i co – od 15 zł/m²  netto
Projekt instalacji wewnętrznej elektrycznej – od 10 zł/m²  netto
Projekt przyłącza z uzgodnieniami – od 1000 zł/szt.
Projekt sieci – wg indywidualnej wyceny na podstawie uzyskanych warunków
Projekt drogowy – wg indywidualnej wyceny
Badania archeologiczne z decyzją konserwatorską – od 2500 zł netto
Pozwolenie konserwatorskie z programem prac konserwatorskich – wg indywidualnej wyceny
Ekspertyza kominiarska – od 500 zł netto
Uzgodnienie BHP i Sanepid – od 600 zł netto
Uzgodnienie p.poż. – od 1000 zł netto
Ekspertyza pożarowa – od 5000 zł netto
Uzyskanie odstępstwa ppoż. – 1200 zł netto

Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych  – od 1000 zł netto
Zgłoszenie w imieniu Inwestora zakończenia budowy z kompletowaniem dokumentów – od 5 000 zł netto
Nadzór autorski – od 300 zł/h netto

Konsultacje Architektoniczne / Usługi doradcze – 300 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę

Tłumaczenie projektu na inne języki – od 2000zł netto 

Kosztorys szacunkowy uproszczony – od 1000zł netto

Kosztorys szacunkowy szczegółowy – od 2000zł netto

Wycena prac projektowych – darmowa 


* Ceny nie obejmują kosztów administracyjnych i opłat skarbowych.

* Oferty i wyceny są przygotowywane w oparciu o “Regulamin Honorarium Architekta” przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów oraz ogólnodostępne narzędzie do wyceny projektów “Simplifee”.

* Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są wyrażone w PLN i są cenami netto lub brutto (zawierają podatek VAT). 

* Firma zastrzega sobie prawo dostosowania cen pod indywidualne zlecenia oraz niestandardowe realizacje.

* Oferujemy usługi na terenie Trójmiasta (Gdynia, Sopot, Gdańsk) oraz w najbliższej okolicy (Wejherowo, Rumia, Reda, Kosakowo, Puck, Rewa, Mechelinki, Władysławowo, Hel, Krynica Morska, Sobieszewo, Pruszcz Gdański). Nasza oferta skierowana jest również do klientów z pozostałych rejonów Polski i zagranicy. W przypadku inwestycji oddalonych od siedziby pracowni warunki współpracy ustalane są indywidualnie. Projekty opracowujemy w języku polskim lub angielskim.